Algemene voorwaarden

7inchsingles.nl

Adresgegevens:
7inchsingles.nl 
Van Damstraat 79 
7011 GC Gaanderen
Nederland

E-mail : info@7inchsingles.nl
Tel. : 06 137 66666 

Bedrijfsgegevens
7inchsingles.nl 
Rabobank Doetinchem
BTW nummer: NL001654393B36
KvK-nummer: 09185926
Vestigingsnummer: 000004624653  

IBAN NL22 RABO 0132 4551 96
BIC RABONL2U

Privacy

Met de persoonlijke informatie die u aan 7inchsingles.nl verstrekt wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. De gegevens blijven binnen ons bedrijf en worden niet vrijgegeven aan derden. De verkregen informatie wordt gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en het informeren van de klant hierover. Uw e-mailadres wordt gebruikt om onze nieuwsbrief met aanbiedingen, nieuwe releases en algemeen nieuws te versturen.

Indien u geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van nieuwsbrieven en/of reclamemateriaal door 7inchsingles.nl of als u uw account wilt beeindigen, dan kunt u dit per e-mail melden via : stop@7inchsingles.nl

Wij verzamelen géén e-mail adressen van niet-geregistreerde gebruikers.

Algemeen

Door bij 7inchsingles.nl een bestelling te plaatsen, geeft u als consument te kennen dat u met de algemene – en de betalingsvoorwaarden van 7inchsingles.nl  akkoord bent. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding die is aangeboden op de website van 7inchsingles.nl. De producten van 7inchsingles.nl worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen

Alle prijzen op de website van de 7inchsingles.nl  zijn inclusief het huidig geldende BTW tarief en exclusief verzendkosten.
Voor de producten hanteert 7inchsingles.nl  de prijzen zoals vermeld op de website van 7inchsingles.nl , onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. 
7inchsingles.nl heeft het recht om de consument  te informeren over prijsfouten. Indien u als consument niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft 7inchsingles.nl alsmede u als consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren. 
Nabestellingen kunnen niet automatisch tegen dezelfde prijs worden geleverd.
Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc.  gaan altijd over de bedragen inclusief BTW.

Verzendkosten

7inchsingles.nl hanteert de verzendkosten zoals apart vermeld op de website van 7inchsingles.nl

Levering 

De levering geschiedt per POSTNL post als brievenbuspost of als POSTNL/DPD/GLS pakketpost (met verzendbewijs). Eventueel ophalen van bestellingen kan uitsluitend na afspraak.
Opgegeven levertijden van 7inchsingles.nl zijn indicatief.

Levering binnen Nederland is over het algemeen 1 á 2 dagen na betaling van het verschuldigde bedrag. Bij overschrijding van de levertermijn zal 7inchsingles.nl dit via E-mail aan de consument melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan 7 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

Garantie


7inchsingles.nl garandeert dat het geleverde voldoet aan de beschrijving op de website en de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat het geleverde vrij is van welke gebreken ook. 
Indien het geleverde niet voldoet aan deze garantie, dient de consument  7inchsingles.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 7inchsingles.nl zal in overleg met de consument tot een redelijke oplossing zien te komen. 
De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

Reclameren 

Als het geleverde bij aflevering niet blijkt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen
behoort dit  binnen drie dagen na levering aan 7inchsingles.nl te worden gemeld. 7inchsingles.nl zal na overleg met de consument bepalen wat in het werk moet worden gesteld om de levering alsnog tot tevredenheid van de consument af te wikkelen.

Betaling 

Voor alle leveringen dient vooruit te worden betaald, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
De betaling aan 7inchsingles.nl kan gedaan worden d.m.v. een Electronische overschrijving ( Internet bankieren ) of een overschrijvingsformulier. Ook kan er betaald worden met PayPal. Aangezien dit laatste proces on-line gebeurt, kan 7inchsingles.nl direct uitleveren. Indien de consument gebruik maakt van vooruitbetaling, verzendt 7inchsingles.nl de goederen zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Doorgaans duurt dit 1 á 2 werkdagen (Internetbankieren) of ca. 5 werkdagen (Overschrijvingsformulier).

Annuleren, retourneren

Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren. 
U bent als consument gerechtigd om het geleverde – mits ongebruikt  en ongeopend – binnen 8 dagen na levering te retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De consument dient vooraf de retourzending te melden via e-mail aan: retour@7inchsingles.nl 
Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. 7inchsingles.nl behoudt zich het recht om niets of slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het duidelijk is dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

Overmacht 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alles wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt bepaald, alsmede alle andere van buiten komende oorzaken waarop 7inchsingles.nl geen invloed kan uitoefenen, en waardoor 7inchsingles.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Geschillen 

De rechter in de vestigingsplaats van 7inchsingles.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 7inchsingles.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen 7inchsingles.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Contains the closing of the #content div and all content after